Shop
Click vào hình để xem lớn hơn
ARCADE L-SLEEVE
Price: 1.150.000 VND
Size: Freesize
Color: black

Detail:

L-SLEEVE
Dài áo: 80cm
Vòng ngực: 84cm
Vai: 46cm
Dài tay: 70cm
Vòng ống bo tay: 20cm
JACKET
Dài: 80cm
Vai: 52cm
Vòng ngực: 100cm
Dài Tay: 45cm

Related

 
 
 

Back to Top