Shop
Click vào hình để xem lớn hơn
ARCADE TOP
Price: 1.150.000 VND
Size: Freesize
Color: black

Detail:

TOP:
Dài áo: 80cm
Vòng ngực: 84cm
Vai: 46cm
Dài tay: 22cm
Vòng tay: 18cm
______________
JACKET:
Dài áo: 80cm
Vai: 52cm
Vòng ngực: 100cm
Dài tay: 45cm

Related

 
 
 

Back to Top