Shop
Click vào hình để xem lớn hơn
BIG JERSEY
Price: 800.000 VND
Size: Freesize
Color: Dolphin

Detail:

(Cm)
            
Dài tay:     55
Ống tay:    44
Ngực:      134
Dài:           81
Nách:        60

Related

 
 
 

Back to Top