Shop
Click vào hình để xem lớn hơn
THE CHAMP JERSEY PINK
Price: 850.000 VND
Size: Freesize
Color: Flamingo

Detail:

(Cm)
            
Dài tay:     34
Ống tay:    40
Ngực:      124
Dài:           75

Related

 
 
 

Back to Top