Shop
Click vào hình để xem lớn hơn
UNEDU PANTS
Price: 1.200.000 VND
Size: Freesize
Color: Olive/Jeans

Detail:

Dài: 115cm
Lưng: 70 - 100cm
Vòng Đùi: 60cm
Vòng Mông: 100cm
Vòng Bo Ống Chân: 22cm
 

Related

 
 
 

Back to Top